Advocaat heeft kritiek op arrest van de Hoge Raad

ENSCHEDE - Advocaat G. Meijers uit zeer zware kritiek op de Hoge Raad. Hij vindt dat het hoogste rechtscollege van ons land in het rampproces geen eerlijke uitspraak heeft gedaan: het neigt naar een politieke beslissing, vindt hij. De Hoge Raad verwierp op alle punten het cassatieverzoek van de directeuren Willie Pater en Rudi Bakker van het ontplofte S.E. Fireworks.

Meijers, advocaat van Pater: ‘De Raad heeft er gewoon niet aan gewild om de zaak opnieuw te laten behandelen door een ander Gerechtshof. Ik zeg niet dat er een politieke beslissing is genomen, wel dat het proces een politieke zaak is geworden. Alleen al door het etiket: het grootste proces ooit. Met alle impact van dien. Dan is het blijkbaar een hele stap voor de Hoge Raad om te besluiten dat het proces over moet. Te veel schroom. Ik denk dat men vooraf al wist waar men naar toe wilde. De Raad heeft alle moeite gedaan om het vonnis van het Gerechtshof in Arnhem overeind te houden en de zwakke punten te repareren.’

Meijers komt tot dat keiharde oordeel, omdat in zijn ogen ‘ten onrechte’ veel kritiekpunten ‘gewoonweg zijn genegeerd’. Hij had vijftien punten ingebracht, waarmee hij wilde bewijzen dat Pater geen eerlijk proces heeft gehad. Met uiteraard als gevolg dat alleen de directeuren zijn veroordeeld, terwijl de staat, de gemeente Enschede en Defensie de dans ontsprongen. Meijers ziet dan ook nog ‘tal van aanknopingspunten’ om naar het Europees Hof te gaan. Hij heeft voor zo’n besluit zes maanden de tijd.

Voor mede-directeur Rudi Bakker is het een principe zaak om door te vechten tot in Straatsburg. ‘Hier is het recht verkracht’, zegt hij in een reactie. Hij bestrijdt dat hij zijn uitspraak doet in een geëmotioneerde bui. ‘Nee, want ik heb dit al vanaf 14 mei 2000 aan zien komen.’ Zijn advocaat, P. Plasman, reageert echter ‘zwaar teleurgesteld’, maar nuchter op de uitspraak van de Hoge Raad. Hij neemt Bakker in bescherming. ‘Vergeet niet dat de directeuren bij de eerste behandeling in Almelo nog zijn vrijgesproken. Bakker had terechte hoop op een goede afloop. Maar nu zijn we bijna vijf jaar verder en is hij onherroepelijk schuldig verklaard. De wetenschap dat drie andere rechters hem onschuldig vonden, maakt het moeilijk te accepteren dat het anders is. Een extra trauma.’

Plasman neemt de kritiek van zijn collega Meijers ‘zeker niet’ over. ‘Ik ken de Hoge Raad niet als een orgaan dat het niet aandurft een zaak terug te sturen.’ Hij houdt nog een slag om de arm op de vraag of hij voor Bakker naar Straatsburg wil. ‘Als er aanknopingspunten zijn; maar ik ga niet procederen om het procederen.’