Bazen Fireworks naar Europees Hof

ENSCHEDE - Directeur R. Bakker van het ontplofte vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks gaat zijn veroordeling bij het Europees Hof in Straatsburg aanvechten. Dat hebben zijn advocaten P. Plasman en J. Kuijper desgevraagd gezegd. Zij menen dat Bakker geen eerlijk proces heeft gehad.

Bakkers advocaat heeft in het strafproces meerdere keren gevraagd om een contra-expertise van de vuurwerkproeven, maar dat werd geweigerd. Volgens Plasman waren de proeven echter aantoonbaar niet verricht volgens de voorschriften. Ook de andere Fireworks-directeur, W. Pater, zou besloten hebben tot een klacht in Straatsburg. Zijn advocaat G. Meijers was niet voor een bevestiging bereikbaar.