Brigadiers melden gegevens die dader vuurwerkramp ontlasten

ARNHEM - Twee brigadiers van het rechercheteam dat de Enschedese vuurwerkramp (13 mei 2000) heeft onderzocht, hebben aandacht gevraagd voor gegevens die vermeend brandstichter André de V. én de ex-directeuren van SE Fireworks ontlasten.

De Twentse brigadiers J.H. Paalman en C.E.A. de Roy van Zuydewijn hebben in een ambtsedig rapport, als ware klokkenluiders, onder meer vastgelegd dat een bepaalde verklaring van een getuige is ´voorgekookt´ Die verklaring ondersteunde dat André de V. zich die fatale dag op ´passende´ tijdstippen in het rampgebied had bevonden. Een andere getuige, die tegenover een hulpofficier van justitie ontkende dat hij meineed had gepleegd, bemerkte dat in het proces-verbaal werd genoteerd dat hij het had toegegeven. De beide brigadiers maakten hun collega erop attent. Hij beloofde het te veranderen. Maar toen de getuige/ verdachte werd voorgeleid bij de rechter-commissaris stond de fout er nog steeds in.

Getuigen
De advocaten van De V. en van ex-directeur Bakker, mr. A. Moszkowicz en mr. P. Plasman, willen dat het gerechtshof in Arnhem de beide politiemensen als getuigen gaat verhoren in de hoger beroepsprocedures die op 10 maart beginnen.

Mr. Plasman zei dat de brigadiers, nog vóór de veroordeling van André de V. tot vijftien jaar cel, tegen Bakker hadden gezegd te weten wie de daders waren, en dat zij binnen het vuurwerkbedrijf zelf gezocht moesten worden. Bakker en zijn compagnon Pater zijn in april vorig jaar alleen voor milieudelicten en illegale vuurwerkhandel veroordeeld tot zes maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De V., gevonnist in augustus, werd schuldig bevonden aan brandstichting met dodelijk gevolg voor twintig personen, en de vernietiging van woonwijk Roombeek.

Advocaat-generaal mr. A.C .M. Welschen raadde het hof juist af de rechercheurs onder ede te verhoren. "Het stelt helemaal niets voor. Het is geen kritiek op het onderzoek, het is een manier van denken. Ik denk dat dit de lijn is van Bakker, door wie zij zich hebben laten beïnvloeden. Het sop is de kool niet waard."

Mr. Plasman reageerde snerend: "Nu is ´t dus de schuld van Bakker. Dan is er reden temeer om vraagtekens te zetten bij de kwaliteit van het opsporingsonderzoek!" Het hof gaat, alvorens aan de behandeling van de zaken te beginnen, op 10 februari zelf het rampgebied bekijken.