Cassatie is zware dobber voor OM

ARNHEM/DEN HAAG - Als het Openbaar Ministerie (OM) in Arnhem in cassatie gaat tegen de vrijspraak van André de Vries, kan de Hoge Raad twee conclusies trekken. Of de Hoge Raad wijst de zaak terug, of bevestigt het arrest van het Arnhemse hof.

Volgens een woordvoerder van het college van procureurs-generaal gebeurt het vaker dat het OM na vrijspraak in cassatie gaat, maar verloopt dat niet zonder problemen.

Het OM nam gisteren nog geen besluit over cassatie in de zaak van De Vries. Eerst wordt gekeken of het arrest juridische aanknopingspunten biedt om in cassatie te gaan. Daarvoor heeft het OM twee weken de tijd. De vrijspraak kan alleen worden teruggedraaid als de Hoge Raad besluit tot terugverwijzing naar een ander gerechtshof. Die zou dan na een nieuwe behandeling tot de conclusie moeten komen dat De Vries wel schuldig is aan brandstichting.

De Hoge Raad kijkt of een rechtszaak volgens de juiste procedures is gevoerd. Ze kijkt niet opnieuw inhoudelijk naar een zaak en behandelt enkel punten die de aanvrager opnieuw bekeken wil zien. Een cassatieprocedure wordt schriftelijk gevoerd.

De directeuren van Fireworks gaven meteen aan in cassatie te gaan. Zij verweren zich tegen de veroordeling voor schuld aan de ramp.