De Hond hoeft huis niet uit

AMSTERDAM - De Amsterdamse woning van Maurice de Hond hoeft niet te worden geveild. De voorzieningenrechter te Amsterdam oordeelde vandaag in een kort geding dat De Hond nog geen 250.000 euro schadevergoeding hoeft te betalen aan 'klusjesman' Michael de Jong en diens vriendin.

Deze lieten vanwege die schadevergoeding beslag leggen op de woning van De Hond. Er moet volgens de rechter eerst nader onderzoek komen naar de feiten.

Een en ander was het gevolg van een eerder verbod dat de rechtbank op 25 april 2007 aan De Hond oplegde. Die mocht in kader van de Deventer moordzaak geen beschuldigende uitspraken meer doen jegens de klusjesman op straffe van een dwangsom van 5000 euro per geval en een maximum van 250.000 euro. De Hond houdt de klusjesman voor een belangrijke verdachte in deze moordzaak, waarvoor in zijn optiek Ernst Louwes onterecht vast zit.

De Hond zou volgens De Jong en diens advocaat ondanks het verbod en de dwangsommen zijn blijven doorgaan met het publiekelijk uiten van verdachtmakingen onder meer op zijn site en in mails aan journalisten. Michael de Jong eiste daarom dat de dwangsom van 250.000 euro moest worden uitbetaald en liet beslag leggen op de woning van De Hond. De laatse vocht dat in een kort geding aan.

Voorzieningenrechter mr. A. Beukenhorst zei dat in een bodemprocedure moet worden uitgemaakt of De Jong recht heeft op de 250.000 euro.

De Jong en zijn advocaat hadden bij de zitting twee weken geleden 113 prints overlegd van internetpagina's waaruit moest blijken dat De Hond was doorgegaan met het verdachtmaken van de Jong. Volgens Beukenhorst leent een kort geding zich niet voor een nader onderzoek naar dergelijke feiten. Hij zei: "Van het simpelweg betekenen van de 113 prints aan De Hond om vervolgens over te gaan tot de openbare verkoop van zijn huis kan geen sprake zijn. Daarvoor ligt de zaak veel te ingewikkeld."