De Hond: OM moet boete doen

AMSTERDAM/DEVENTER - Het Openbaar Ministerie wenst onder geen beding, ook niet op onderdelen, het boetekleed aan te trekken over zijn handelwijzen in de Deventer moordzaak.

Maurice de Hond wil daarentegen dat het OM publieke boetedoening doet. Gisteren eiste hij in een kort geding voor de rechtbank in Amsterdam dat Justitie een persbericht uitgeeft waarin eerdere beweringen worden herroepen. In dat bericht moet het OM toegeven dat het alibi van de klusjesman van de in 1999 vermoorde weduwe Jacqueline Wittenberg en ook het alibi van diens vriendin niet stroken met de werkelijkheid.

Tijdens het oriënterend heronderzoek melddehet OM dat de twee hun alibi hadden aangepast. Zodoende zouden ze volgens het OM niet in verband kunnen worden gebracht met de moord. De Hond vindt dat hiersprake is van misleiding van de kant van het OM omdat de alibi's niet sporen met de telefoongegevens van de vriendin.

Het OM wil echter helemaal niets weten vaneen rectificatie.Misschien zijn de alibi's niet waterdicht, maar dat maakt iemand nog niet meteen tot een moordenaar, aldus het standpunt van het OM. De landsadvocaat vroeg zich gisteren tijdens de zitting af waar de opiniepeilerzich zo over opwond. In zijn ogen is De Hond geen belanghebbende partij, maar is de voor de moord tot twaalf jaar cel veroordeelde Ernest Louwes dat. „De Hond isniet de vertegenwoordiger van Louwes'', zo hield hij de Amsterdamse rechtervoor.

„Louwes vindt het alibi van de klusjesman kennelijk helemaal niet interessant, want hij heeft er in relatie tot de telefoongegevens nooit eenwoord aan gewijd'', stelde de landsadvocaat. Daarmee vond hij dat het verhaal van De Hond de prullenbak in kon.

Advocaat Peter Plasman, die namens de opinipeiler optrad, stelde dat De Hond magverlangen dat het OM juiste informatie publiekelijk maakt.

„De Hond heeft zichin de zaak vastgebeten. Misschien op een manier die voor discussie vatbaar is,maar hij heeft er inmiddels wel een hoge prijs voor betaald en er flinke imago-en reputatieschade door opgelopen. Daar klaagt hij niet over; dat neemt hij voorlief. Maar hij mag toch op z'n minst verwachten dat het OM hem behoorlijk behandelt door zijn betrouwbaarheid niet in twijfel te trekken met misleidende berichtgeving.''

De uitspraak is op 24 april.