Forse vertraging zaak-Fireworks

ARNHEM - Het hoger beroep tegen de directeuren van S.E. Fireworks, die ervan verdacht worden schuld te hebben aan de vuurwerkramp in Enschede, heeft drie tot vier maanden vertraging opgelopen. Het strafproces zou deze week beginnen.

Het uitstel is het gevolg van de beslissing van het Arnhemse hof een wrakingsverzoek toe te wijzen van directeur Rudi Bakker tegen de rechters die het beroep zouden behandelen. Ook het hoger beroep van André de V., dat door dezelfde rechters zou worden behandeld, is uitgesteld. De V. is veroordeeld tot vijftien jaar wegens het aansteken van de brand.

Er moeten nu drie nieuwe hof rechters worden benoemd die zich eerst in het meterslange dossier moeten inlezen.

Advocaat Peter Plasman die vorige week namens Bakker het wrakingsverzoek had ingediend, vindt het onbegrijpelijk dat ervaren raadsheren zo'n misser begaan. Het hof had het horen van een bepaalde getuige afgewezen, omdat 'uit het dossier blijkt' dat in een bepaalde loods 'zeer zwaar vuurwerk' heeft gelegen. Dat is echter een beschuldiging van het openbaar ministerie die Bakker aanvecht en die pas beantwoord kan worden na behandeling van het proces, aldus Plasman. Ook advocaat Gabriel Meijers van directeur Willie Pater vindt de wraking terecht. ''Het hof heeft zichzelf in de voet geschoten.''

De wrakingskamer erkent dat de beschuldigde directeuren op grond van de gewraakte uitspraak in redelijkheid de vrees kunnen koesteren dat het hof nu al op een cruciaal punt een beslissing heeft genomen, ook al zal dat niet de bedoeling zijn geweest.

De wrakingsrechters erkennen het belang van een snelle behandeling, maar wijzen erop dat aan 'de zorg voor de overtuigingskracht en het gezag van de beslissingen geen concessies mogen worden gedaan ten behoeve van het tempo van de berechting.'

De Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede is zeer ongelukkig met de vertraging. Het verwerkingsproces van de slachtoffers gaat langer duren en de schadevergoeding die de vereniging voor hen wil vragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven, loopt gevaar, zegt voorzitter A. Vasse. Dit komt doordat het hoger beroep tegen André de V. ook is uitgesteld. ''De claim moet binnen drie jaar na een delict zijn ingediend.''

Het kan nu langer dan drie jaar duren voordat er een definitieve uitspraak in de zaak-De V. is.