Inzet undercover-agent was ontoelaatbaar

ARNHEM - Het inzetten van een undercover-agent bij André de V. was 'ontoelaatbaar'. Het gerechtshof Arnhem moet daarom De V.'s vermeende bekentenis over brandstichting bij SE Fireworks buiten beschouwing laten en hem vrijspreken, pleitte advocaat A. Moszkowicz gisteren.

Hij veroordeelde de undercover-methode fel, omdat het een inbreuk vormt op De V.'s privacy en vrijheid om een verklaring af te leggen. De undercover-agent deed zich in de gevangenis voor als medegedetineerde en wist zo De V.'s vertrouwen te winnen. Moszkowicz: ,,Ik word er misselijk van, dat mag u best weten''.

De V. is in augustus vorig jaar door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf vanwege opzettelijke brandstichting bij SE Fireworks met catastrofale gevolgen. Bij de vuurwerkramp kwamen 22 mensen om het leven en raakten honderden mensen gewond.

In hoger beroep heeft de advocaat-generaal opnieuw vijftien jaar cel tegen De V. geëist. De bekentenis aan de undercover-agent met codenaam A1046 is een van de belangrijkste bewijzen. Volgens Moszkowicz moet het gerechtshof de undercover-methode niet honoreren omdat 'de fundamentele rechten' van zijn cliënt zijn geschonden. De V. is psychisch gestoord en kan waarheid en fantasie niet scheiden. ,,En op zo iemand stuurt het openbaar ministerie een infiltrant af. Zo kan ik het ook'', schamperde Moszkowicz. De undercover-agent heeft bovendien gerichte vragen over de vuurwerkramp gesteld en daarmee een bekentenis uitgelokt.

De V. is ook veroordeeld vanwege vuurwerksporen op de rode sportbroek die hij op 13 mei 2000 droeg. Dat bewijs houdt volgens Moszkowicz evenmin stand omdat rechercheurs 'gekheid' met de sportbroek hebben gemaakt. Het is daarom de vraag of de vuurwerksporen wel tijdens de ramp op de broek zijn beland.

Het gerechtshof doet op 12 mei uitspraak in de strafzaken van De V. en Fireworks-directeuren Bakker en Pater. Tegen Bakker is dertig maanden gevangenisstraf ge-eist waarvan tien maanden voorwaardelijk en tegen Pater 24 maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hun advocaten benadrukten gisteren dat de directeuren te goeder trouw waren. De gemeente Enschede en het ministerie van defensie stelden nauwelijks veiligheidseisen aan de vuurwerkopslag. Niemand was op de hoogte van de gevaren van evenementenvuurwerk. Bakker en Pater krijgen daarvan als enige de schuld, terwijl ,,de echte verantwoordelijken voor het ontbreken van inzicht in het gevaar de dans ontspringen'', aldus Bakkers advocaat J. Plasman.