'Klusjesman' claimt kwart miljoen van De Hond

DEVENTER - De zogenoemde 'klusjesman' in de Deventer moordzaak, claimt 250.000 euro van opiniepeiler Maurice de Hond.

Volgens hem heeft De Hond tientallen malen het vonnis overtreden dat in april voorschreef dat De Hond hem niet langer als werkelijke dader in de Deventer zaak mocht aanwijzen.

De klusjesman en zijn vriendin, die door De Hond van medeplichtigheid is beticht, spanden een civiele procedure aan tegen De Hond. Zij wonnen die procedure en kregen een schadevergoeding van circa 120.000 euro toegewezen. De Hond is tegen die uitspraak in beroep gegaan.

De rechter bepaalde tevens dat De Hond een dwangsom van 5000 euro moet betalen voor elke overtreding van het vonnis. Volgens de man is dat sinds april meer dan vijftig keer gebeurd. Niet alleen door De Hond zelf, maar ook door anderen, in bijdragen over de Deventer moordzaak op de website van De Hond.

Volgens Peter Plasman, advocaat van Maurice de Hond, is de klusjesman tevergeefs gevraagd om een lijst met door hem vastgestelde overtredingen. De Hond heeft een kort geding aangespannen waarin hij een verbod op de executie van het namens de klusjesman uitgereikte dwangbevel eist.

Maurice de Hond voert al geruime tijd campagne voor de veroordeelde in de Deventer zaak, de fiscaal-jurist Ernest Louwes. Volgens de opiniepeiler staat vast dat niet Louwes in september 1999 de Deventer weduwe Jacqueline Wittenberg heeft vermoord, maar de klusjesman. In het kader van een verzoek tot herziening van de zaak-Louwes verricht de Hoge Raad momenteel nog onderzoek.

Het aanwijzen van de klusjesman als dader leidde ook tot strafvervolging van De Hond. De rechtbank in Amsterdam doet donderdag uitspraak in die zaak.