Man veroordeeld zonder eis

AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft vorige week een 35-jarige verdachte veroordeeld wegens verboden wapenbezit, zonder dat de officier van justitie eerst haar requisitor had gehouden en een strafeis had geformuleerd.

Officier R. Vorrink had twee weken eerder tijdens de zitting geweigerd haar requisitoir te houden, nadat de rechtbank had beslist de zaak niet nog langer aan te houden. Vorrink wilde nog getuigen horen en DNA-onderzoek laten doen op de bij de verdachte aangetroffen munitie. Maar de rechtbank oordeelde dat ze ruim voldoende tijd had gehad om een en ander te regelen. Bovendien betwijfelde de rechtbank of het aanvullende onderzoek wel tot resultaat zou leiden.

De raadsman, mr. J. Plasman, noemt de weigering een unicum in de rechtspraak en wilde haar daarom niet ontvankelijk laten verklaren in haar vervolging, maar zover ging de rechtbank niet.

Professor P. Tak, hoogleraar strafrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, vindt de gang van zaken 'uiterst vreemd', behalve de uitkomst. ,,Het feit dat er niet geëist is, wil niet zeggen dat de rechtbank geen straf kan opleggen. De eisen in dit soort zaken zijn ook bij de rechters bekend. Als de zitting eenmaal gesloten is, is de rechtbank verplicht uitspraak te doen.''

De Amsterdamse rechtbank bleek bij de voordracht van het vonnis buitengewoon ontstemd over het gedrag van de betrokken officier. ,,De rechtbank kan weinig waardering opbrengen voor de houding van de officier van justitie, welke houding de rechtbank, gezien het gehele verloop van deze zaak moeilijk anders kan zien dan als een uit bewijsnood voortkomende uiting van ongenoegen over de beslissing van de rechtbank.'' Tot aan de laatste vordering van de officier had de rechtbank de zaak al vier keer aangehouden.

Niettemin veroordeelde de rechtbank de verdachte tot tien maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf, omdat hij bij zijn aanhouding een jaar geleden bij een benzinestation in Amstelveen twee doorgeladen vuurwapens bij zich had. Tijdens de zitting had de man verklaard deze wapens ook te zullen gebruiken, 'indien dat nodig mocht zijn'.

De rechtbank sprak de verdachte vrij van het bezit van de in zijn Vinkeveense villa aangetroffen wapens en munitie wegens gebrek aan bewijs. De man huurde de woning van actrice Katja Schuurman die met deze zaak overigens niets te maken had. Hij is al eerder veroordeeld voor verboden wapenbezit.

Ook werd hij in 1998 verdacht van moord op een man in Zeewolde. Na een veroordeling tot 17 jaar werd hij in beroep alsnog vrijgesproken. Het hof vernietigde dat vonnis, omdat het openbaar ministerie destijds had verzwegen dat een bekende getuige in dat proces óók als anonieme getuige was opgevoerd.