OM beraadt zich op stappen in VUmc-affaire

Het Openbaar Ministerie beslist op 6 juni of bestuursvoorzitter Elmer Mulder van het VUmc en het hoofd van de spoedeisende hulp Jaap Bonjer als verdachten worden aangemerkt inzake het schenden van het medisch beroepsgeheim en het overtreden van privacyregels.

Advocaat Peter Plasman, die optreedt namens acht gedupeerden, stelde donderdag in Nieuwsuur dat de officier van justitie hem in een tweegesprek had meegedeeld dat justitie Mulder, Bonjer en het ziekenhuis als verdachten heeft aangemerkt.

Overleg
Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam erkent dat dit gesprek heeft plaats gevonden, maar zegt Plasmans beweringen niet te kunnen verifiëren, omdat de betreffende officier in het buitenland verblijft. Volgens de woordvoerder hebben er echter nog geen officiële verhoren plaats gevonden. Het OM zal op 6 juni in overleg met de politie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vast stellen wie van de betrokkenen als verdachten en wie als getuigen gehoord zullen worden.

Fouten
Het VUmc heeft donderdag een intern onderzoeksrapport naar buiten gebracht, waarin het ziekenhuis erkent fouten te hebben gemaakt zowel voor, tijdens als na de tv-opnamen voor ’24 uur tussen leven en dood’. In Nieuwsuur betoogde Plasman dat het OM gezien het zelfincriminerende karakter van het rapport niet anders kan dan de bestuurlijk betrokkenen binnen het VUmc als verdachten aan te merken. De woordvoerder laat wetend dat het OM de uitkomsten van het interne onderzoek zeker zal meewegen bij het bepalen van verdere stappen.