Politici: rapporten vuurwerkramp openbaar

HILVERSUM - Het rapport van het Bureau Interne Zaken (BIZ) van de politie Gelderland-Midden en het rapport van de Rijksrecherche, beide over het politieonderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede (mei 2000), moeten openbaar worden gemaakt. Uit die openbaarmaking zou moeten blijken of leden van het rechercheteam dat de ramp heeft onderzocht, het zogeheten Tolteam, zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten als valsheid in geschrift en meineed.

GroenLinks-Kamerlid Vos bepleitte de openbaarmaking vrijdagavond in het tv-programma Netwerk. Ook PvdA-Kamerlid Wolfsen wil de beide rapporten met elkaar kunnen vergelijken.

Het BIZ-rapport werd in 2003 opgemaakt in opdracht van burgemeester Mans van Enschede. Toen het geheim gebleven rapport af was, legde Mans het voor aan minister Donner van Justitie. Het BIZ rapporteerde misstanden in het onderzoek, waarvan de later vrijgesproken verdachte (van brandstichting) A. de V. de dupe zou zijn geworden. Donner schakelde daarop de Rijksrecherche in.

Terwijl het BIZ had geconstateerd dat er naast het officiële onderzoek een geheim onderzoek zou hebben plaatsgevonden, vond de Rijksrecherche geen onregelmatigheden. Minister Donner schreef naar aanleiding daarvan een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij meldde dat er van een geheim onderzoek geen sprake is geweest. Kamerlid Vos meent dat de brief van Donner onvolledig is geweest en dat de bewindsman de Kamer mogelijk onjuist heeft geïnformeerd.

Wantoestanden binnen het Tolteam en zijn onderzoek werden aan de kaak gesteld door twee "dissidente" rechercheurs van het team. Zij traden als getuige op in de strafzaak tegen A. de V. Het resultaat van hun klokkenluidersrol was dat zij in mei van het vorig jaar op non-actief zijn gesteld en worden verdacht van het plegen van meineed.