Politieteam van blaam gezuiverd

ROTTERDAM - De politie en het openbaar ministerie (OM) hebben geen fouten gemaakt in hun onderzoek naar de vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede. Ook is er geen sprake van dat zij de rechterlijke macht hebben misleid.

Tot deze conclusie komt de Rijksrecherche gisteren na onderzoek naar het Tolteam, het politieteam dat de vuurwerkramp heeft onderzocht.

Korpsbeheerder Mans, tevens burgemeester van Enschede, gaf bureau Interne Zaken van de regiopolitie Gelderland-Midden (BIZ) vorig jaar zomer de opdracht te onderzoeken of leden van het Tolteam strafbare feiten hebben gepleegd of dat er sprake was van plichtsverzuim. Tussentijdse resultaten riepen bij Mans zoveel vragen op dat werd besloten de Rijksrecherche in te schakelen.

De vraagtekens die BIZ nog plaatste bij een aantal onderdelen van het onderzoek, zijn door de Rijksrecherche van tafel geveegd, werd gisteren duidelijk.

Niet gebleken is dat een select groepje rechercheurs geheim onderzoek heeft gedaan naar André de V., de vermeende brandstichter van de vuurwerkramp, die later door het gerechtshof in Arnhem werd vrijgesproken. Ook is er volgens de Rijksrecherche niet gesjoemeld met bewijsmateriaal en processen-verbaal.

Het Tolteam, dat het grootste politieonderzoek uit de Nederlandse geschiedenis uitvoerde, raakte in opspraak tijdens het hoger beroep van de strafzaken tegen André de V. en de directeuren van het ontplofte vuurwerkbedrijf, S.E. Fireworks.

Twee rechercheurs, Paalman en De Roy van Zuydewijn, verklaarden voor het hof onder ede dat het Tolteam fouten had gemaakt en gebrand was op een veroordeling van De V.

Het OM deed de beweringen van de twee rechercheurs destijds af als 'absurde verzinsels'. Daarop wenste Meijers, raadsman van S.E. Fireworks-directeur Pater, dat het tweetal vervolgd zou worden wegens meineed. Meijers spande een beklagprocedure aan bij het hof toen bleek dat het OM niet eigener beweging tot vervolging wilde overgaan.

Volgens Meijers bevestigt het Rijksrechercherapport de stelling dat Paalman en De Roy van Zuydewijn onder ede hebben gelogen.

De advocaat van de twee 'dissidente' rechercheurs, Peters, meent dat het Tolteam wel degelijk fouten heeft gemaakt. Zijn cliënten zijn pas na hevig aandringen door de Rijksrecherche gehoord. Het rapport meldt onder meer dat Paalman is teruggekomen op zijn verhaal dat hij heeft gezien dat een collega de rode sportbroek van De V. voor de grap heeft aangetrokken. "Dat is absoluut gelogen", aldus Peters. Ook advocaat Plasman, advocaat van S.E. Fireworks-directeur Bakker, is teleurgesteld. Volgens hem praat de Rijksrecherche recht wat aantoonbaar krom is en worden onrechtmatigheden met de mantel der liefde bedekt. ANP