Recherche vuurwerkramp moet van Hof zelf getuigen

ROTTERDAM - Het gerechtshof in Arnhem heeft vandaag bevolen dat H. Kamperman, een van de leidinggevenden van het politieteam dat de vuurwerkramp heeft onderzocht, moet worden gehoord als getuige. Hij wordt gehoord in de zaken van Rudi Bakker en Willie Pater, de directeuren van het Enschedese vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks, en in de zaak van A. de V., die wordt verdacht van brandstichting.

Het hof wees het verzoek van de verdediging van Bakker en Pater af om officier van justitie H. Stam te horen. Stam was een van de aanklagers in de zaak voor de rechtbank in Almelo. In de zaak-De V. houdt het hof het verzoek aan.

A. Moszkowicz, advocaat van De V., wilde ook een misdaadanalist en een rechercheur van het politieteam, het zogeheten Tolteam, laten getuigen, maar het hof zag hier het belang niet van in.

H. Kamperman, die leiding geeft aan het Tolteam, moet getuigen over zijn rol in het onderzoek naar de vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede.

Volgens de twee rechercheurs, J. Paalman en C. de Roy van Zuydewijn, die vorige week werden gehoord als getuigen, zouden het politieteam veel fouten hebben gemaakt. Er zou gesold zijn met bewijsmateriaal. Zo ging een sportbroek volgens de de twee 'dissidente' rechercheurs in de koffiekamer van het Tolteam van hand tot hand. ,,Hier is de brandstichter van Enschede'', riep een collega die de broek in een jolige bui had aangetrokken en zelfs op zijn hoofd gezet. Pas daarna werd de broek voor sporenonderzoek opgestuurd naar het laboratorium.

Ook zou Kamperman aan een deskundige hebben gevraagd de datum van een proces-verbaal te laten veranderen omdat anders een termijn werd overschreden. Ten slotte zou een ontlastende getuigeverklaring, het proces-verbaal over de mobiele telefoon waarmee De V. vlak na de ramp ten onrechte werd geassocieerd, opzettelijk en onnodig lang uit het dossier zijn gehouden. Daardoor had de verdediging weinig gelegenheid deze ontlastende verklaring in het verweer te betrekken.

Tolteam-leider Kamperman legt op 27 maart zijn getuigenis af.