Rechtsgebiedenregister

Mr. J.P. Plasman

Mr. drs V.A. Groeneveld

Mr. M. Schwab

Mr. N. El Farougui
Bijlage 8: model openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

Mr. N. El Farougui heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

- Strafrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Mr. M.R.F. van Raab van Canstein